×

+ 421 2 62240918

proeling@proeling.sk

Košík0.00 €

Košík je prázdny
Celková suma

0.00 €

Zobraziť košík

Ozvučenie - ako na to

Straty signálu na kábloch pre 100V reproduktorové rozvody

Straty signálu na kábloch pre 100V reproduktorové rozvody

V jednom z predchádzajúcich článkov sme si povedali, že 100V zariadenia sa používajú hlavne tam, kde je potreba veľkého počtu reproduktorov a kde sú dlhé káblové trasy. Straty na vedení sú pri 100V technológii menšie. Aj pri 100V technológii platí, že kvalita reproduktorových rozvodov má dôležitý význam z hľadiska konečnej kvality celého ozvučovacieho reťazca. Zabudované nevhodné káble sa ťažko nahrádzajú novými.

Z hľadiska strát je veľmi dôležitá dĺžka kábla, ale čo ešte má na straty vplyv?

1. Veľmi dôležité je, z akého kovu je vodič vyrobený
V školách a iných budovách sa v časoch socializmu používali na 100V rozvody hliníkové vodiče. Dnes sa pre 100V  reproduktorové rozvody používajú hlavne medené vodiče s pevným alebo spletaným jadrom..  

2. Prierez vodiča
Aj pri 100V rozvodoch je dôležité vybrať vodič správneho prierezu v závislosti od dĺžky kábla a prenášaného výkonu. Čím je väčší prierez vodiča, tým sú straty na tomto vodiči nižšie. Pri výbere správneho typu vodiča je dôležitý nielen prierez, ale aj to či je vodič s pevným jadrom alebo s pleteným jadrom. Pred definitívnym výberom si odskúšajte, či dokážete vybratý vodič na svorky zariadenia mechanicky pripojiť.

3. Prenášaný výkon
Pri 100V reproduktoroch nepoužívame ako základný technický parameter jeho impedanciu ale jeho výkon. Čím je káblom prenášaný výkon vyšší, tým je potrebný kábel s väčším prierezom. Transformátor na 100V reproduktore obyčajne obsahuje viac výkonových odbočiek. Do celkového výkonu, ktorý máme zapojený na kábli sa nezapočítava  výkon najväčšej odbočky, ale výkon reálne zapojenej odbočky.

4. Rozloženie záťaže na kábli

Z hľadiska maximálnej možnej dĺžky kábla, nie je jedno, či sú všetky reproduktory zapojené na jeho konci alebo sú rozložené po jeho trase. Väčšiu dĺžku kábla dosianeme ak sú reproduktory zapojené pravidelne pozdĺž kábla. V nasledujúcich dvoch tabuľkách je uvažovaný najhorší prípad, ak je celá záťaž zapojená na konci kábla.

Takže aký hrubý vodič možeme použiť pre akú vzdialenosť a pri akom výkone?

Ak uvažujeme: štandardnú kvalitu ozvučenia a medený vodič s mernou elektrickou vodivosťou 1,75.10-8 Ω.m, tak nám vychádzajú tieto maximálne dĺžky kábla v závislosti od prenášaného výkonu:

100V)1dB

Ak uvažujeme: nižšiu kvalitu ozvučenia a medený vodič s mernou elektrickou vodivosťou 1,75.10-8 Ω.m, tak nám vychádzajú tieto maximálne dĺžky kábla v závislosti od prenášaného výkonu:
100V_3dB

Nami ponúkané reproduktorové káble pre 100V rozvody (bezkyslíkatá meď s vysokou čistotou) sú:

OFCFR 2x0,82, OFCFR 2x1,5, SPK2x1,5, SPK 2x2,5, SPK 2x4.

Používajú sa aj bežné inštalačné káble s nie tak čistou meďou, takže vypočítané dľžky treba úmerne korigovať.

Na Hlasovú signalizáciu požiaru sa používajú káble s pevným jadrom a s funkčnou odolnosťou pri požiari s patričnou triedou reakcie na oheň a doplnkových klasifikácií. Napríklad 1-CXKH-V 2-Ox1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a1. Presný typ kábla vo vašom projekte je daný požiadavkami z požiarneho projektu.

Niekoľko poznámok.

Ľudský sluch pokles signálu o 1dB nerozpozná. Pokles o 3dB je približne hranica, ktorú už rozpoznáme. Je to približne polovičný výkon.

Výkonové odbočky reproduktorov sa používajú na to, aby bolo možné pomocou rovnakých reproduktorov zapojených na tom istom kábli, dosiahnuť v rôznych miestach rôznu hladinu akustického tlaku (niečo ako hlasitosť). Ale ak máme na jednom dlhom kábli (napr v obci) veľa reproduktorov, môžeme tieto odbočky využiť aj na kompenzáciu strát na vedení tak, aby sme po celej dĺžke dosiahli vyrovnanú hladinu akustického tlaku. Na začiatku vedenia zapojíme odbočky s nižším výkonom a postupne výkon na odbočkách zvyšujeme.Takto sme schopní dosiahnuť väčšiu dĺžku kábla (samozrejme to treba všetko dobre prepočítať aj z hľadiska zaťažiteľnosti kábla a potrebnej hladiny akustického tlaku).

Príklad -

Rozloženie reproduktorov na kábli, so zapojením rôznych odbočiek.

Z príkladu je vidno, že zapojením rôznych odbočiek sme dosiahli  vyrovnanú hladinu akustického tlaku v rozmedzí 3.01dB, napriek tomu, že kábel je 3300m dlhý. 

odbocky1_100V

© 2019 Proeling s.r.o.

K ukladaniu nastavení a správnemu fungovaniu používame súbory cookies. Používaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies.